Om oss...

Vad är Druid-Orden?

Druid-Orden står för ett etiskt tänkande som grundar sig på respekten inför varje människas lika värde. Druid-Orden är inget nytt påfund utan bildades i London redan 1781. Vi är inget hemligt sällskap utan ett sällskap med vissa hemliga ritualer. Druid-Orden tar inte ställning i religiösa eller politiska frågor. Vi vet alla att dessa två övertygelser under årtusenden har skapat fler konflikter än något annat.

I Druid-Orden finns det sju grader som en broder kan uppnå. Varje gradgivning innebär en högtidlig ceremoni där man tränger djupare in i Ordens mysterier. I Sverige finns det idag ett 70-tal loger med cirka 5.000 bröder varav Logen Idris i Strängnäs är en.

En av våra bärande principer är välgörenhet, både på det lokala planet och på det nationella. Medlen för den nationella välgörenheten delar företrädesvis vi ut vid vårt Riksmöte som vi avhåller vart fjärde år.

Under senare år har vi haft prostatacancerforskningen som mål för den nationella insamlingen. Vi kan därför dela ut två stipendier på vardera 375 000 konor till forskning kring PSA-testet respektive forskning efter än bättre metoder att hitta och behandla prostatacancer.

Vad är broderskap?

Druid-Orden är en träffpunkt för vänskap, glädje och broderlighet. Genom gemenskapen och med Druid-Ordens budskap, strävar vi efter att utvecklas till bättre medmänniskor. Den personliga utvecklingen ger samhörighet och trygghet som ökar i värde med tiden. Som broder i Druid-Orden blir man delaktig i en livslång sammanhållning och kamratskap. Druidbröder bryr sig om, hjälper och stöttar varandra.

Logen Idris i Strängnäs

Logen Idris bildades i oktober 1977 och består idag av ett åttiotal bröder. Ordenslokalen är belägen på Kyrkogatan 4. Där träffas vi normalt den första onsdagen varje månad för gemytlig samvaro.

Ett logemöte brukar börja högst uppe under takåsarna. I baren serveras öl, drinkar, kaffe och läsk. Ett bra tillfälle att prata en stund med sina vänner. Sedan går vi in till arbetsmötet för att koppla av från vardagens bekymmer och stress.

Logearbetet, som följer vissa bestämda ritualer, bedrivs i en speciell sal som kallas Lunden. Den delas med andra ordenssällskap och används enbart för logearbete. Här kopplar vi av från stress och problem, känner gemenskap och lär oss livskunskap. Efter logemötet stundar en brödramåltid. Den brukar kallas "efterlogen". Vid efterlogen förekommer ibland någon form av underhållning eller föredrag. Men vanligast är att vi äter gott och har trevligt – ett fint tillfälle att skapa kontakter och få nya vänner.

På vanliga logemöten är klädseln mörk kostym. Vid högtidsmöten och gradgivningar gäller högtidsdräkt, alltså frack (motsvarande) med svart väst. Med damer närvarande gäller vit väst.

Vem kan bli medlem?

Varje man över 21 år som är stadigvarande bosatt i Sverige kan efter förslag av två ordensbröder beviljas inträde i Druid-Orden. Invigning i Orden sker under högtidliga former normalt två gånger per år.

Vill du veta mer om Druid-Orden och ett eventuellt medlemsskap kontaktar du oss på info@idris.nu